УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

І. Общи положения

Условията за ползване регламентират взаимоотношенията между BgJournal.com доставчика на услугите в Интернет бизнес каталог и клиентите, които ползват тези услуги. Използването на каталога от потребителите се приема като съгласие с нашите Условия за ползване.

BgJournal.com не поема никаква отговорност за евентуални проблеми възникнали върху техниката на клиентите – като заразяване с вируси и т.н. Всички услуги предлагани от BgJournal.com, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

BgJournal.com дава възможност за реклама в бизнес търговския каталог на всички действащи фирми на територията на България.

Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на BgJournal.com. Като нежалана поща се класифицират съобщения с рекламна цел изпращани чрез услугата "ключови думи" до множество клиенти на каталога, които не са заявили желание да получават такъв род информация.

BgJournal.com предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други. Всички услуги предлагани от BgJournal.com, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

ІІ. Права и задължения на BgJournal.com

Публикуване информацията на клиента, предоставена по електронен или друг път, в BgJournal. Изпращане възможно най-бързо потребителско име и парола в BgJournal.

BgJournal.com се договаря с клиентите си , че датата на превода на сумата ще бъде приемана като дата на плащане.

BgJournal забавя с 24 часа публикуването на нанесените от клиента корекции, с цел проверка за некоректни данни и забранени от закона дейности.

BgJournal се задължава да не публикува каквато и де и еротична , педофилска и порнографска информация, каквато и де информация в нарушение със законите на РБ.

BgJournal запазва правото си да прекрати договорените си с клиентите задължения едностранно, в случай , че констатира нарушението на настоящите условия за ползване законите на РБ международните кодекси и не дължи никакви компенсации и обезщетения.

BgJournal не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, не поема отговорност с трети лица както и всички произтичащи вреди, пропуснати ползи и други от такъв вид взаимоотношения.

ІІІ. Права и задължения на клиентите

Клиентът е напълно отговорен за съдържанието и верността на информацията публикуваната в неговата клиентска страница в BgJournal, както е напълно отговорен тя да не е в противоречие със законите на РБ и международните актове.

Клиентът няма право да публикува информация нарушаваща Конституцията на България, международните актове.

Клиентът няма право да продава и предоставя на трети лица информация от BgJournal.com

IV. Технически изисквания

Текстовата информация може да бъде подадена за въвеждане в BgJournal.com по електронна поща, факс или продиктувана по телефона. Графичната информация се подава по електронна поща.

Изисквания за вида и обема на информацията:
Описание на фирмата - не повече от 2500 символа;
Описане на продуктите или услугите - не повече от 1000 символа за всеки;
Графични изображения (лого на фирмата, снимка към описанието, продукти, услуги, офиси, магазини и др.) - трябва да бъдат в един от следните формати: JPG, непрозрачен GIF или PNG.


При възникнали въпроси пишете на електронната ни поща: info@bgjournal.com

 

За да станете спонсори на нашия уебсайт, свържете се с нас на телефон:

02 / 8438195

За повече информация на имейл адрес:

info@bgjournal.com

 

Посещения:26103562 © 2007 BGJournal.com. All Rights Reserved. Условия за ползване